×

توجه

There is no category chosen or category doesn't contain any items

nashrr

دومین شماره گاهنامه انصار به صاحب امتیازی حسین حقی

بخش اختصاصی نشریه در سامانه سند:  sanad.um.ac.ir/ansar

دانلوذ نشریه: https://t.me/khane_ma/2449

ansar

چهارمین شماره گاهنامه جرس به صاحب امتیازی انجمن علمی فلسفه و حکمت اسلامی

بخش اختصاصی نشریه در سامانه سند: https://sanad.um.ac.ir/jaras

دانلود نشریه: https://t.me/khane_ma/2447

jaras

هشتمین شماره ماهنامه صبح به صاحب امتیازی معصومه هاشمی 

بخش اختصاصی نشریه در سامانه سند: https://sanad.um.ac.ir/SOBH

دانلود نشریه: https://t.me/khane_ma/2424

sobh

هفتادو چهارمین شماره فصلنامه تاریخ پژوهی به صاحب امتیازی انجمن علمی تاریخ

بخش اختصاصی نشریه در سامانه سند: https://sanad.um.ac.ir/tarikhpajohi

دانلود نشریه: https://t.me/khane_ma/2422

tarikh

سومین شماره فصلنامه منظر به صاحب امتیازی انجمن علمی مهندسی فضای سبز

بخش اختصاصی نشریه در سامانه سند: https://sanad.um.ac.ir/LandscapeArchitecture

دانلود نشریه: https://t.me/khane_ma/2419

manzar

دومین شماره فصلنامه الزملا به صاحب امتیازی انجمن علمی زبان و ادبیات عرب 

بخش اختصاصی نشریه در سامانه سند: https://sanad.um.ac.ir/alzomala

دانلود نشریه: https://t.me/khane_ma/2417

alzm

چهارمین شماره ماهنامه النصر به صاحب امتیازی امیرحسین دشتی

بخش اختصاصی نشریه در سامانه سند: https://sanad.um.ac.ir/alnasr

دانلود نشریه: https://t.me/khane_ma/2412

nasr

دومین شماره گاهنامه alt_f9 به صاحب امتیازی انجمن علمی مهندسی کامپیوتر

بخش اختصاصی نشریه در سامانه سند: https://sanad.um.ac.ir/alt_f9

دانلود نشریه: https://t.me/khane_ma/2410

alt

یازدهمین شماره فصلنامه سبزاندیشان به صاحب امتیازی انجمن علمی مرتع و آبخیزداری

بخش اختصاصی نشریه در سامانه سند: https://sanad.um.ac.ir/Sabzandishan

دانلود نشریه: https://t.me/khane_ma/2408

sabz

{jcomments on}

نوشتن دیدگاه

ارسال