تقویم آموزشی سال تحصیلی 98-1397 دانشگاه فردوسی مشهد

به اطلاع می رساند تقویم آموزشی سال تحصیلی  98-97 دانشگاه فردوسی مشهد در فایل ذیل قابل دسترسی می باشد.

تقویم آموزشی سال تحصیلی 98-97

  1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. نظرها