تازه‌های نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد

پنجاه و چهارمین شماره دو هفته‌نامه وقایع اتفاقیه به صاحب امتیازی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی

بخش اختصاصی نشریه در سامانه سند:  sanad.um.ac.ir/vaghaye

دانلوذ نشریه: https://t.me/khane_ma/2402

vagh

سومین شماره فصلنامه نات به صاحب امتیازی انجمن علمی مکانیک بیوسیستم

بخش تخصصی نشریه در سامانه سند: sanad.um.ac.ir/nat

دانلود نشریه: https://t.me/khane_ma/2395

natt

 

سومین شماره هفته‌نامه رسالت به صاحب امتیازی سید مهدی وزیری

بخش اختصاصی نشریه در سامانه سند: sanad.um.ac.ir/resalat

دانلود نشریه: https://t.me/khane_ma/2393

resalat

 

نوزدهمین شماره گاهنامه سلام به صاحب امتیازی انجمن اسلامی دانشجویان نواندیش

بخش اختصاصی نشریه در سامانه سند: sanad.um.ac.ir/salam

دانلود نشریه: https://t.me/khane_ma/2391

salamm

 

چهارمین شماره فصلنامه گیم آور به صاحب امتیازی انجمن علمی بازی‌های رایانه‌ای 

بخش اختصاصی نشریه در سامانه سند: sanad.um.ac.ir/gameover

دانلود نشریه: https://t.me/khane_ma/2389

gameover

 

سومین شماره فصلنامه پیام شادی به صاحب امتیازی محدثه سلیمانی

بخش اختصاصی نشریه در سامانه سند: sanad.um.ac.ir/payameshadi

دانلود نشریه: https://t.me/khane_ma/2386

payameshadi

 

هشتاد و ششمین شماره دو هفته‌نامه آئینه به صاحب امتیازی بسیج داتشجویی 

بخش اختصاصی نشریه در سامانه سند: sanad.um.ac.ir/aeene

دانلود نشریه: https://t.me/khane_ma/2384

haeene

 

پنجاهمین شماره دو هفته‌نامه مکث به صاحب امتیازی انجمن اسلامی دانشجویان

بخش اختصاصی نشریه در سامانه سند: sanad.um.ac.ir/max

دانلود نشریه: https://t.me/khane_ma/2378

pmax

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

گزارش تصویری

  • اختتامیه نخستین رویداد ملی کارآفرینی اجتماعی در دانشگاه فردوسی مشهد

    اختتامیه نخستین رویداد ملی کارآفرینی اجتماعی در دانشگاه فردوسی مشهد-  23 فروردین ماه 98

  1. اخبار
  2. اطلاعیه ها
  3. نظرها