افتتاح نخستین دفتر کانون های فرهنگی هنری در دانشکده های دانشگاه فردوسی- اسفندماه 139

- با هدف همکاری و تعامل بیش از پیش کانون های فرهنگی با دانشکده ها و به همت شورای هماهنگی کانون ها و همکاری و حمایت مسئولین دانشکده علوم ریاضی نخستین دفتر کانون ها در این دانشکده گشایش یافت.

عکاسان باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد: کیمیا بیونقی- فاطمه وهاب رجایی
.

RSS
eftetah1
eftetah1
جزئیات دانلود
eftetah2
eftetah2
جزئیات دانلود
eftetah3
eftetah3
جزئیات دانلود
eftetah4
eftetah4
جزئیات دانلود
eftetah5
eftetah5
جزئیات دانلود
eftetah7
eftetah7
جزئیات دانلود
eftetah8
eftetah8
جزئیات دانلود
eftetah9
eftetah9
جزئیات دانلود
 
 
  1. اطلاعیه ها
  2. اخبار
  3. نظرها