گزارش تصویری از اولین شب قدر در دانشگاه فردوسی مشهد، خرداد ماه 1398

عکاسان: علی شیخ زاده- سجاد بابایی

RSS
مراسم شب قدر در دانشگاه فردوسی مشهد - خرداد 1398
مراسم شب قدر در دانشگاه فردوسی مشهد...
جزئیات دانلود
مراسم شب قدر در دانشگاه فردوسی مشهد - خرداد 1398
مراسم شب قدر در دانشگاه فردوسی مشهد...
جزئیات دانلود
مراسم شب قدر در دانشگاه فردوسی مشهد - خرداد 1398
مراسم شب قدر در دانشگاه فردوسی مشهد...
جزئیات دانلود
مراسم شب قدر در دانشگاه فردوسی مشهد - خرداد 1398
مراسم شب قدر در دانشگاه فردوسی مشهد...
جزئیات دانلود
مراسم شب قدر در دانشگاه فردوسی مشهد - خرداد 1398
مراسم شب قدر در دانشگاه فردوسی مشهد...
جزئیات دانلود
مراسم شب قدر در دانشگاه فردوسی مشهد - خرداد 1398
مراسم شب قدر در دانشگاه فردوسی مشهد...
جزئیات دانلود
مراسم شب قدر در دانشگاه فردوسی مشهد - خرداد 1398
مراسم شب قدر در دانشگاه فردوسی مشهد...
جزئیات دانلود
مراسم شب قدر در دانشگاه فردوسی مشهد - خرداد 1398
مراسم شب قدر در دانشگاه فردوسی مشهد...
جزئیات دانلود
مراسم شب قدر در دانشگاه فردوسی مشهد - خرداد 1398
مراسم شب قدر در دانشگاه فردوسی مشهد...
جزئیات دانلود
 
 

گزارش تصویری

 • گردهمایی مجازی

  گردهمایی مجازی "آیین ورود" ویژه دانشجویان نو ورود 1399

 • مراسم تعزیه خوانی حضرت عباس علیه الاسلام

  مراسم تعزیه خوانی حضرت عباس علیه السلام  - مهر ماه 1398

 • گردهمایی مجازی

  گردهمایی مجازی "آیین ورود" ویژه دانشجویان نو ورود 1399

 • گردهمایی مجازی

  گردهمایی مجازی "آیین ورود" ویژه دانشجویان نو ورود 1399

 • گردهمایی مجازی

  گردهمایی مجازی "آیین ورود" ویژه دانشجویان نو ورود 1399

 • گردهمایی مجازی

  گردهمایی مجازی "آیین ورود" ویژه دانشجویان نو ورود 1399

 1. اخبار و اطلاعیه ها
 2. نظرات

آلبوم خاطرات

مراسم بزرگداشت سالروز شهادت دکتر چمران و روز بسیج ...