20231206 095643 1658522953

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد، نشست پایانی سفیران حرکت با موضوع «هم اندیشی و ارائه پیشنهادات جهت همکاری های منطقه ای» با حضور دبیران کل انجمن‌های علمی دانشگاه‌های منطقهٔ ۹ وزارت علوم در تاریخ ۱۳ آذرماه ۱۴۰۲ و در تالار اندیشۀ دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.
در ابتدای نشست، دبیران ضمن معرفی خود، دربارۀ تشکیل شدن شورای نظارت در دانشگاه‌ها و چالش‌ها و تجربیات خود در این حوزه به بحث و گفت‌وگو پرداختند.
سپس سعید صالحی‌نیا، کارشناس انجمن‌های علمی وزارت علوم، در پاسخ به سخنان دبیران اظهار کرد: شورای مرکزی پشتیبانی و نظارت متشکل از رئیس دانشگاه، معاون فرهنگی و اجتماعی، معاون پژوهشی و فناوری، مدیرکل آموزش و مدیرکل امور فرهنگی است.
وی ادامه داد: براساس آیین‌نامۀ مصوب سال ۱۴۰۰، تأکید وزارت علوم از طرف شخص وزیر بر تشکیل این شورا قرار گرفته است؛ به دلیل اینکه شرح وظایف مشخصی دارد. ارزیابی عملکرد و فعالیت انجمن‌های علمی، بررسی برنامه‌های پیشنهادی انجمن‌ها در سطح دانشگاهی، فرادانشگاهی، ملی و بین‌المللی و بررسی و هماهنگی مسائل بنیادی و مستمر انجمن‌ها مانند تسهیل ارتباط با دیگر نهادها از وظایف این شورا است.
صالحی‌نیا بیان کرد: واقعیت این است که اگر می‌خواهیم رشدی داشته باشیم، باید وارد فضای دانش‌بنیان شویم؛ چه به صورت فناورانه و چه نوآورانه و این سیر جز از اکوسیستم فناوری نوآوری نمی‌گذرد.
وی افزود: اکثر دانشجویان فارغ‌التحصیل کارشناسی به دنبال درآمدزایی هستند و با تأسیس شرکت وارد فضای فناوری می‌شوند، اما باید به این نکته توجه داشت که با افزایش سن و پا گذاشتن به دوره‌ای که بیشتر بخش درآمدزایی مطرح می‌شود، فرد از مسائل زیادی غافل می‌شود و بسیاری در این زمینه با شکست مواجه می‌شوند. پس هدف ما باید این باشد که سن آشنایی افراد را با این زیست‌بوم پایین بیاوریم و در این مسیر به توانمندسازی جوانان کمک کنیم.
کارشناس انجمن‌های علمی وزارت علوم خاطرنشان کرد: در این خصوص، کارگاه‌های توانمندسازی در حال اجرا هستند که با اعلام آمادگی هر دانشگاه، با توجه به روش خود، پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد.
شایان ذکر است که در ادامۀ نشست، دربارۀ سایر چالش‌ها گفت‌وگویی شکل گرفت و سامانۀ society وزارت علوم معرفی و بررسی شد. استقبال از این سامانه که جایگزین سامانۀ فراخوان شده است، در دانشگاه فردوسی مشهد بسیار زیاد بوده است و می‌تواند به رابط خوبی بین دانشگاه‌ها و وزارت علوم تبدیل شود.

خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد: سحر طایفه
دبیر کارگروه پوشش خبری: یگانه تقی‌زاده

20231206 095601 28565968

20231206 095545 890435800

20231206 095631 534269311

 

نوشتن دیدگاه

ارسال