موضوعات فرهنگی و هنری فراوانی وجود دارند که دانشجویان علاقه دارند به طور خاص در آن زمینه ها، فعالیت کنند. کانون های فرهنگی و هنری به منظور پاسخ گويي به نياز هاي متنوع و رشد خلاقيت هاي فرهنگي دانشجويان، سامان بخشيدن به خواسته ها و تلاش هاي خود جوش فرهنگي، هنري و اجتماعي آن ها و ارتقای سطح همکاري جمعي و گسترش فرهنگ مشارکت تأسیس شده اند.
شکل گيري کانون ها و انتخاب اعضاي آن ها، از طريق انتخابات صورت مي گيرد و دوره فعاليت هر کانون، يک سال است.
حداقل ۵ نفر از دانشجويان علاقه مند به فعاليت در يک حوزه مشخص، مي توانند با تدوين يک اساس نامه (که شامل اهداف کانون، حوزه فعاليت، نحوه انتخاب ارکان شامل شوراي مرکزي، دبير و ... باشد)، به عنوان هيأت مؤسس، تقاضاي تشکيل کانون را داشته باشند. مديريت فرهنگي دانشگاه، پس از بررسي و تطبيق اساس نامه و شرايط اعضاي هيأت مؤسس با آیین‌نامه کانون هاي فرهنگي و هنري، مجوز تشکيل کانون را صادر مي کنند.
در حال حاضر کانون های زير در دانشگاه فردوسي فعاليت دارند  که اساسنامه آن ها با کلیک بر روی نام هر کدام از آن ها قابل دسترسی است:
الف) کانون هاي عقیدتی ومذهبی

ب ) کانون هاي ادبی و هنري

ج ) کانون هاي فرهنگی

د ) کانون هاي اجتماعی

 

 

 

نوشتن دیدگاه

ارسال