دكتر ابوالفضل عباسی

مدير فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه دانشگاه فردوسي مشهد

 تلفن تماس: 38806472

 

 

مهندس ناصر برفرازي

معاون مدیر فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه
تلفن:   38806456

 

مهندس هادي اكرمي

کارشناس تشکل های اسلامی دانشگاهیان
 تلفن:38806464

 

رضا دانای سیج

کارشناس انجمن های علمی
 تلفن: 38806481

 

مريم طلوع شیخ زاده

کارشناس کانون های فرهنگی و هنری
 تلفن: 38806469

 

زهرا سالاری

کارشناس نشریات دانشگاهی
 تلفن: 38806470

 

زهرا باغبان گلخطمی

کارشناس رسانه

تلفن تماس: 38806491

 

سيد علي فهميده اكبريان

رئیس امور عمومی
تلفن: 38806454

 

محسن نیکوکار

کارشناس امور عمومی و تبلیغات
 تلفن: 38806495

 

خدیجه نجاتی

مسئول دفتر و دبیرخانه

تلفن : 38806472

 

مسعود محمدزاده

کارشناس فعالیت های دینی و قرآنی

تلفن تماس 05138806486

 

محمدسعید مسئله گو

کارشناس امور مساجد

تلفن تماس: 38806474

  

 محمدتقي رضواني فر

حسابدار
 تلفن: 38806483

 

سيد عباس موسويان

کارپرداز
 تلفن: 38806489

 

علی شریف جمعه

 کارشناس فعالیت‌های فرهنگی خانواده محور

 تلفن: 38806467

  

  • شماره تماس مستقيم دفتر مديريت فرهنگي و فعالیت های داوطلبانه : 38806472
  • نمابر: 38807071
  • سامانه فرهنگ پيام: 30008333
  • سايت: www.Faum.ir - farhangi.um.ac.ir
  • پست الكترونيك مدیریت فرهنگی :   

 

 

 

نوشتن دیدگاه

ارسال