با توجه به اهمیت ویژه خوابگاه های دانشجویی و حضور مداوم چند هزار دانشجو در این مجموعه، واحد فرهنگی خوابگاه ها به طور خاص برای این گروه از دانشجویان در این زمینه فعالیت می کند.

 • پشتيباني و نظارت مستمر در كميت و كيفيت فعاليت هاي فرهنگي خوابگاه ها
 • شناسايي نيازهاي فرهنگي دانشجويان و تصميم گيري مناسب در جهت تأمين آنها
 • انتقال و انعكاس معضلات خوابگاه و تلاش در جهت رفع آن با همكاري نهادهاي زي ربط
 • پشتيباني و حمايت همه جانبه از برنامه هاي تشكل فرهنگي خوابگاه(بسيج، نهاد رهبري)
 • نظارت بر اجراي مصوبات شوراي فرهنگي دانشگاه در خوابگاه ها
 • برنامه ريزي در جهت غني سازي اوقات فراغت دانشجويان خوابگاه
 • سازماندهي فعاليت هاي كانون هاي خوابگاه به نام پرديس و فجر
 • ارتباط با دانشجويان خوابگاهي و تعامل نزديك با آنها در جهت شنيدن معضلات آنها و اقدام به موقع
 • برنامه ريزي جهت آموزش خوابگاهيان با هدف توانمند سازي آنها براي زندگي سالم در فضاي خوابگاه
 • برگزاري طرح دانشگاه سالم و بانشاط ويژه دانشگاهيان
 • برگزاري نشست هاي خوابگاهي پيرامون موضوعات زندگي در خوابگاه
 • اجراي ويژه برنامه هايي براي هفته خوابگاه ها

نوشتن دیدگاه

ارسال