به منظور هماهنگي فعاليت نشريات دانشگاهي و ارایه امكانات، اين مجموعه راه‌اندازی شده است. دانشجويان مي توانند در محدوده دانشگاه و با رعايت ضوابط، فعاليت مطبوعاتي داشته باشند.

فعالیت های خانه نشريات
- برگزاري كارگاه هاي آموزشي و ارایه آموزش هاي مجازي از طريق جزوه های، نرم‌افزار و فیلم‌های آموزشي
- راه‌اندازی كتاب خانه تخصصي روزنامه‌نگاری
- تهيه آرشيو كامل نشريات به صورت مكتوب و الكترونيكي
- اجراي طرح رتبه‌بندی نشريات به منظور ارزيابي و توزيع عادلانه امكانات
- برگزاري نمايشگاه هاي نشريات دانشجويي
- برگزاري جلسات همفكري اصحاب نشريات با مسؤولين دانشگاه


لازم به ذکر است نشرياتي که از کميته ناظر بر نشريات دانشگاه مجوز دريافت مي کنند، به وسیله کارشناسان و استادان،از حیث فرم و محتوا، مورد ارزيابي و تعيين سطح کيفي، قرار می گیرند و بر مبناي رتبه اي که به دست می آورند، از خدماتی مانند يارانه چاپ و تكثير برخوردار می شوند.
خانه نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد به منظور تسهیل در امور ثبت اطلاعات و آرشیو نشریات، اقدام به راه‌اندازی سامانه سند کرده است. در این سامانه درخواست‌های مجوز نشریات، تمام مراحل استعلام و تایید نهایی مجوز¬ها به‌صورت الکترونیکی انجام می‌پذیرد. پیش از صدور مجوز نشریه، تمام اطلاعات مربوط به چاپ، امور مالی و هم‌چنین اطلاعات مربوط به رتبه‌بندی نشریات به صورت الکترونیکی در این سیستم ثبت می شود. هم‌چنین در این سامانه قابلیت ثبت نسخه‌های الکترونیکی نشریات به وسیله خود مدیر مسؤول فراهم شده است. هم‌اکنون این سامانه در شبکه داخلی دانشگاه از طریق آدرس sanad.um.ac.ir در دسترس است.

 

آدرس سایت خانه نشریات دانشگاهی

sanad.um.ac.ir

اخبار نشریات دانشگاهی

نوشتن دیدگاه

ارسال