انجمن های علمی – دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد هر ساله پس از برگزاری انتخابات و مشخص شدن اعضای جدید فعالیت رسمی خود را زیر نظر شورای دبیران وتحت نظارت  مدیریت فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه آغاز می کنند. دوره جدید انجمن های علمی نیزبا تکیه بر تجربیات فعالین سال های گذشته در این نهاد سعی بر آن دارند تا با استفاده و تقویت روز افزون نقاط قوت و کاستن بیش از پیش نقاط ضعف بر اقتدار و شایستگی هر چه بیشتر خود بیفزاید و با دادن شتاب سازنده به عقلانیت و تعهد انسان ساز در مسیر وظیفه بزرگ ، تاریخی و غرور آفرین خود یعنی تبدیل شدن به نمونه ی واقعی دانشگاه تمدن ساز ایرانی – اسلامی که یک هدف ملی و ایمانی است، گامهای اساسی و بنیادی بردارد.در همین راستا شورای دبیران انجمن های علمی متشکل از دبیران دانشکده ها تمامی تلاش خود را در جهت نهادینه شدن حس تعهد در بین اعضا برای تدام حرکت در مسیر اهداف انجمن های علمی خواهد داشت . لازم بذکر است انجمن های علمی دانشجویی در دانشگاه فردوسی سابقه دیرینه دارد وبه شکل نوین آن ودر قالب آیین نامه وزارتی از سال 1378 در این دانشگاه شکل گرفته است.

این مجموعه در طول یک دهه اخیر همواره بعنوان یکی از انجمن های علمی پیشتاز کشور مطرح بوده که کسب چندین دوره رتبه برتر در انجام فعالیت های متنوع علمی ارمغان آن بوده است. جهت آشنایی بیشتر با این مجموعه می توانید به آدرس اینترنتی http://ssc.um.ac.ir/ مراجعه نمایید.

 

نوشتن دیدگاه

ارسال