20231201 221103 1666802298

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد، سومین دورهمی فردوسی‌های فعلاً مجرد به همت دفتر فعالیت‌های خانواده‌محور دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ 7 آذرماه 1402 برگزار شد.
کارشناسان این نشست به ریشه‌یابی مسئلۀ ازدواج سنتی و مدرن پرداختند و ویژگی‌های این دو نوع ازدواج زیر ذره‌بین این کارشناسان ازدواج قرار گرفت.
علی‌رضا مهرجردی، مدرس خانواده و ازدواج جوانان، در این برنامه اظهار کرد: اگر چرایی ازدواج برای ما روشن شود، ازدواج عاقلانه می‌شود و نتیجۀ آن، زندگی عاشقانه است. انگیزۀ ازدواج زمانی ایجاد می‌شود که شما چیستی ازدواج را بدانید. هرکسی نقص‌هایی دارد که این نقص‌ها با ازدواج از بین نمی‌رود.
وی ادامه داد: سؤال نسل جدید این است که ازدواج سنتی داشته باشیم یا مدرن؟ در‌حالی‌که فضای ارتباط قبل ازدواج، فضای وعده و وعید است.
سپس مرتضی روحانی، رئیس سابق مرکز مشاورۀ دانشگاه علوم پزشکی مشهد، عنوان کرد: وقتی دختر یا پسر سالم با جنس مخالفش وارد نوازش‌های عاطفی، جسمی و جنسی می‌شود، درگیری عاطفی رخ می‌دهد. زمانی که با یک نفر درگیری احساسی پیدا می‌کنیم، تفکر عقلانی ما کمتر می‌شود و ممکن است آن فرد را ناخودآگاه با بقیۀ افراد مقایسه کنیم.
وی ادامه داد: جاذبه‌ها در رابطه مانع شناخت هستند و فرد می‌بیند که فرد مقابلش چه نیازی دارد، سعی می‌کند آن را برطرف کند و جنبۀ خوبی از خود نشان دهد که این رفتارها واقعی نیست. این نوع روابط برای دختر پیامدهای بدتری نسبت به پسر به همراه دارد.
مرتضی روحانی گفت: طبق تحقیقات، رضایت مادران زوجین در ازدواج، ۲۵ درصد برای داشتن زندگی موفق مؤثر است. در ازدواج‌های مدرن و پست‌مدرن، خانواده‌ها در ابتدا مقاومت‌هایی دارند و زوجین از مشاوره‌های قبل ازدواج استفاده نمی‌کنند یا به طور نمادین استفاده می‌کنند. از هر ده رابطۀ نمادین که به صورت مدرن ازدواج می‌کنند، فقط دو نفر موفق هستند.
وی افزود: برای آدم عاشق، قطع ارتباط عمق فاجعه است. فرد عاشق، معشوقش را ایدئال می‌داند، اما وقتی زیر یک سقف می‌روند، تمام آن ویژگی‌ها محو می‌شود و بتی که از آن فرد ساخته است، خراب می‌شود. در نتیجه ناسازگاری‌ها شروع می‌شود.
رئیس سابق مرکز مشاورۀ دانشگاه علوم پزشکی مشهد دربارۀ مسیرهای رسیدن به ازدواج پایدار بیان کرد: ما سه مسیر اصلی برای یک ازدواج پایدار داریم. اولی آشنایی‌های منطقی، جلسات خواستگاری و گپ‌وگفت‌های خانوادگی است که 30 درصد شناخت را به ما می‌دهد. دومی مسیر تحقیقات خانواده، هم‌کلاسی، همکار و دوست است که 30 درصد بعدی شناخت را می‌دهد. سومی مشاورۀ تخصصی است که 30 درصد دیگر شناخت را به همراه دارد. در نتیجه برای ازدواج موفق، 90 درصد شناخت بسیار خوب است.
وی افزود: در ارتباطات دوستانه مسئولیت‌های جزئی جریان دارد و نقش‌ها جدی نیستند. وقتی افراد ازدواج می‌کنند، مسئولیت‌های بزرگ‌تری را مثل عروس یا داماد خانواده برعهده می‌گیرند، رابط دو خاندان هستند و پدر و مادر می‌شوند. اگر ازدواج آگاهانه داشته باشید، حال خوب و رشد اقتصادی و فردی بیشتری خواهید داشت. همچنین حمایت‌های خانواده را دارید؛ ضمن اینکه آثار و برکات زیادی را به دنبال دارد.

خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد: ریحانه حجت‌پناه
دبیر کارگروه پوشش خبری: یگانه تقی‌زاده

 

20231201 221052 1925940879

20231201 221041 1807735997

20231201 221027 1920731319

نوشتن دیدگاه

ارسال