photo 2024 03 04 14 07 18

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد، نشست خبری سیزدهمین جشنواره‌ی دانشگاهی حرکت به‌همت انجمن‌های علمی دانشگاه فردوسی مشهد، در تاریخ ۱۳ اسفند‌ماه برگزار شد.
موسوی، دبیر انجمن‌های علمی دانشگاه فردوسی مشهد، اظهار کرد: جشنواره‌ی حرکت باعث ایجاد تفکر و انگیزه برای ایجاد ارتباط با صنعت و معادن است تا آنچه که دانشجویان سر کلاس یاد گرفته‌اند، پیاده کنند.
موسوی افزود: هر ساله این جشنواره در دانشگاه فردوسی مشهد، با حضور ۷۳ انجمن علمی که از  حوزه‌های علوم پایه، مهندسی، علوم انسانی و کشاورزی هستند، برگزار می‌شود و تاکنون ۶۰ انجمن فعالیت‌هایشان را برای داوری ارسال کرده‌اند.
وی بیان کرد: ۱۵ حوزه‌ی رقابتی داریم، مثل انجمن‌ برتر، فعالیت‌ خلاقانه، مسابقه، محتوای‌ دیجیتال، کتاب‌محور، بخش ویژه، نشریه، کارآفرینی، بخش پویا، بین‌المللی و انجمن‌های‌ بین‌رشته‌ای و فناوری است.
دبیر انجمن‌های علمی دانشگاه فردوسی ادامه داد: در سال گذشته، ۱۱۰۰ فعالیت در سامانه‌ی وزارت علوم به ثبت رسیده است، حدود ۷۵ درصد فعالیت‌هایی که دانشجویان در دانشگاه انجام می‌دهند، فعالیت‌های تشکل‌های دانشجویی است که در حضور مقامات وزارت کشوری و لشکری، وزارت‌علوم، وزارت اقتصاد و سمت است.
موسوی گفت: امسال موفق شدیم و حدود ۳۵ شرکت‌ مطرح‌ استانی و ملی دعوت کردیم که از قبیل شرکت های پتروشیمی، معادن، ITC و غذایی غرفه دارند.
وی افزود: در سال گذشته، ۱۰۰ جذب موفقیت‌آمیز از دانشجویان جاری استخدام شدند‌.
معاونیان، دبیر کمیته‌ی ارتباط با صنعت، اظهار کرد: کارفرمایان به نیروی‌ کار نیاز دارند و این نمایشگاه می‌تواند ارتباط بین کارفرما و نیروی‌های کار را میسر کند.
وی افزود: وزارت صنعت و معدن، وزارت علوم و شرکت‌های‌ دانش‌بنیان که در پارک استان هستند، در نمایشگاه غرفه دارند و آماده‌ی دریافت ایده‌ها و طرح‌های دانشجویان هستند.

خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد: ریحانه حجت‌پناه
دبیر کارگروه‌ پوشش‌ خبری: اکرم هادی‌نیا

نوشتن دیدگاه

ارسال