1111

کاروان قرآنی اعزامی به سی و هشتمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور با آقای عباسی، مدیر فرهنگی و فعالیت‌های داوطلبانه دانشگاه‌ فردوسی مشهد در تاریخ 25 اردیبهشت‌ماه 1403 دیدار داشتند.

ضمن این دیدار صمیمی، جناب آقای دکتر عباسی به اهمیت فعالیت های قرآنی در دانشگاه و لزوم تلاش بیشتر برای تشکیل هسته های دانشجویی قرآنی تاکید داشتند.

 در ادامه دانشجویان با طرح نقطه نظرات خود، پیشنهاداتی در خصوص برگزاری کیفی جشنواره قرآن و عترت مطرح نمودند.

کاروان قرآنی دانشگاه فردوسی مشهد با حضور ۲۱ نماینده از دانشجویان دانشگاه در رشته های مختلف، برای حضور در مرحله سراسری این جشنواره به شهر سنندج اعزام شده است.

22222

33333

نوشتن دیدگاه

ارسال