photo 2024 06 12 15 44 25

به گزارش‌ باشگاه‌ خبرنگاران دانشگاه‌ فردوسی‌ مشهد، نشست دبیران انجمن‌های علمی باحضور دکتر وطن‌دوست، معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی و ابوالفضل عباسی، مدیر فرهنگی و فعالیت‌های داوطلبانه دانشگاه در ۲۱ خردادماه 1403 در دانشکده‌‌ی ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.
دکتر وطن‌دوست، معاونت فرهنگی_دانشجویی دانشگاه‌ فردوسی، بیان کرد: اولویت‌ اول ما، اشتغال‌آفرینی در دانشگاه است. برای تحقق این هدف، ظرفیت انجمن‌های‌علمی‌دانشجویی، بهترین ابزار است. تجربه نشان داده زمانی که دانشجو کار را برعهده می‌گیرد، معمولا در کمترین زمان ممکن، بیشترین بهره‌برداری را شاهد هستیم.
دکتر وطن‌دوست ادامه داد: دومین مسئله، مردمی‌سازی در دانشگاه است، یعنی دانشجویان ما باید هم در عرصه‌ی سیاست‌گذاری و هم در تصمیم‌گیری و اجرا دخالت کنند. انجمن‌های‌ علمی باید ظرفیت‌هایش را بالفعل کند و بتواند برای دانشگاه و جامعه کارهایی انجام دهد.
دکتر وطن‌دوست افزود: دانشجویان باید مطالبه کنند، زیرا این مطالبه‌گری به مسئولین دانشگاه در راستای تحقق اهداف کمک کرده است.

در ادامه سیدعلی موسوی، دبیر انجمن‌های علمی دانشگاه به ارائه گزارشی از رویدادهای اخیر انجمن‌های علمی پرداختند.

photo 2024 06 12 15 44 02

photo 2024 06 12 15 44 06

photo 2024 06 12 15 44 12

photo 2024 06 12 15 44 17

photo 2024 06 12 15 44 21

نوشتن دیدگاه

ارسال