به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد؛ نشست نقد و بررسی کتاب "تاریخ پولی ایران؛ از صفویه تا قاجاریه" با حضور مترجم این اثر در روز پنجشنبه 12 بهمن 1396 ساعت 17 در موسسه خردسرای فردوسی برگزار می‌شود.

مترجم: دکتر جواد عباسی، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

صاحبنظران:

دکتر رامپور صدر نبوی، عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی داشگاه فردوسی مشهد

دکتر علی خزاعی فرید، عضو هیئت علمی گروه زبان انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محسن خلیلی، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

نشانی: مشهد، بلوار معلم، بین دندانپزشکان و فارغ التحصیلان، شماره 22

 {jcomments on}پولی

نوشتن دیدگاه

ارسال